فروشگاه اینترنتی هوکافروتز

نحوه استفاده محصولات هوکا فروتز

01

فویل محافظتی را باز کنید

این فویل مانع از خشک شدن میوهها میشود و باعث خواهدشد، تازگی و طعم ناب تکه های آبدار میوه حفظ شود.

02

سری قلیان را پر کنید

جای استفاده از تنباکوهای خشک و مضر، سری قلیان را از میوههای تازه و آب دار هوکا فروتز پر میکنیم. در این مرحله با استفاده از یک قاشق کوچک به راحتی این کار را انجام دهید و پیشنهاد میکنیم از از یک سَری قلیانی بدون منافذ و سوراخ در سطح، استفاده کنید.

03

زغال را اضافه کنید

بدون هیچ مشکلی هرکسی میتواند یک قلیان حرفهای داشت هباشد. بدون اینکه نگران سوختن میوه های تازه هوکا فروتز مانند تنباکو باشید، زغال را اضافه کنید، آن را با فویل بپوشانید و چند سوراخ کوچک روی فویل ایجاد کنید.

04

هرچه قدر که دوست دارید قلیان بکشید

تنها ۲۰ گرم از تکه های تازه هوکا فروتز برای آنکه بیش از ۳ ساعت از طعم و عطر یک قلیان ناب لذت ببرید کافیست و هیچ نیازی هم به تعویض سَری نخواهد بود

ما دوست داریم تفریح کنیم؛ همینطور دوست نداریم این تفریح ها خطری برای سلامتی داشته باشد