2/5 - (2 امتیاز)

تنباکو معسل

امروزه تنباکو در اقصی نقاط جهان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. محبوبیت بسیار تنباکو، موجب تولید از هرنوع طعم و رایحه‌ای گردیده است. به دلیل افزایش جذب خریداران تنباکو، تنباکو میوه‌ای که نام دیگر آن تنباکو معسل می‌باشد، تولید گشت.

تنباکو معسل، از ترکیب گیاه تنباکو و اسانس‌های متنوع میوه‌ای، تشکیل شده است. تنباکو معسل به دلیل بکارگیری اسانس و رایحه‌ی میوه‌ای، عطری بسیار خوش‌بو دارد. بدین جهت، طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده است. فرایند تولید تنباکو معسل نسبت به تنباکوهای عادی، متفاوت است. در ادامه مطلب، به بررسی نوع ساخت تنباکو معسل و ترکیبات آن، به طور کامل خواهیم پرداخت.

تنباکو معسل چیست؟

تنباکو معسل نوع جدیدی از تنباکو ارائه شده برای انواع قلیان می‌باشد. نوع تولید تنباکو معسل، با تنباکوهای طبیعی کمی تفاوت دارد. در این راستا، کشورهای عربی به تولید تنباکو معسل نیز پرداختند. در فرایند تولید تنباکو معسل، پس از خشک کردن کامل برگ گیاه تنباکو، مقداری ماده گلیسیرین را به آن گیاه اضافه می‌کنند. سپس نوع طعم‌دهنده تنباکو را انتخاب کرده و از اسانس آن میوه، برای طعم‌دهی به تنباکو استفاده می‌کنند. در نهایت نیز، از کمی عسل برای طعم‌دهی بیشتر استفاده می‌کنند. در ادامه مطلب، به بررسی دقیق هریک از اجزای تنباکو معسل می‌پردازیم.

ترکیبات تنباکو معسل چیست؟

تنباکو معسل از فرایند پیچیده‌تری نسبت به تنباکو عادی برخوردار است. ترکیبات تنباکو معسل، شامل ملاس، گلیسیرین، طعم‌دهنده، مواد نگهدارنده و رنگ‌دهنده می‌باشد. در ادامه توضیحی مختصر در هریک از موارد یاد شده ارائه می‌دهیم.

ملاس: ملاس ماده‌ای است که تنها برای تولید تنباکو معسل بکار می‌رود. ملاس موجب جذب بیشتر مواد طعم‌دهنده می‌شود. به طور تقریبی، 30 الی 50 درصد از ملاس، در تولید تنباکو بکار می‌رود.

گلیسیرین: گلیسیرین ماده‌ای است که موجب بخار و دود تنباکو می‌گردد. از این ماده برای افزایش غلظت دود تنباکو استفاده می‌شود. مضررات گلیسیرین بسیار است. بطوریکه در تولید سیگار الکتریکی، 90 درصد از ماده گلیسیرین بهره می‌برند. اما میزان استفاده از گلیسیرین در تنباکو قلیان، به دلیل مضررات بسیار آن، تا 70 درصد کاهش پیدا کرده است.

طعم‌دهنده: برای تولید تنباکو معسل، از دو نوع طعم‌دهنده طبیعی و مصنوعی استفاده می‌کنند. اولین بار از طعم‌دهنده مربای توت فرنگی برای طعم‌دهی به تنباکو قلیان استفاده شد. امروزه از انواع میوه‌ها و گیاهان به عنوان طعم‌دهنده‌های طبیعی برای تولید تنباکو معسل، استفاده می‌شود.

مواد نگهدارنده: برای ماندگاری بیشتر تنباکو مصرفی، از برخی مواد نگهدارنده استفاده می‌شود. البته گلیسیرین و طعم‌دهنده، تا حدودی از خاصیت ماندگاری برخوردارند. بدین جهت، در تولید تنباکو معسل از مواد نگهدارنده به مقدار کمی استفاده می‌شود.

رنگ‌دهنده: در تولید انواع تنباکو، از جمله تنباکو معسل، از رنگ‌دهنده نیز می‌توان استفاده کرد. اما میزان ضرر وارده به بدن توسط رنگ‌دهنده، بسیار است. بدین علت، از این نوع ماده کمتر استفاده می‌شود.

امروزه کشورهای عربی در سطح جهان به عنوان برترین تولیدکنندگان تنباکو، از جمله تنباکو معسل، به شمار می‌روند. فرایند ساخت و تولید تنباکو معسل و ترکیبات آن، باتوجه به مطالب گفته شده، در تمامی کارخانه‌های مطرح یکسان است.